Các điểm thu gom tại

T.P. HCM >
T.P. Hà Nội >

 

Yêu cầu lấy rác

thông qua ứng dụng web >
qua ĐT: +84 933.882205

Chào mừng bạn đến Việt Nam Tái Chế!

Việt Nam Tái Chế là chương trình được khởi xướng bởi các nhà sản xuất thiết bị điện – điện tử nhằm thu hồi miễn phí các thiết bị đã qua sử dụng hoặc bị hỏng để bảo đảm việc tái chế an toàn và thân thiện với môi trường.

Tất cả các thiết bị đã qua sử dụng được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được thu gom một cách an toàn và được xử lý một cách chuyên nghiệp nhằm đạt được tỉ lệ thu hồi tối đa tài nguyên tự nhiên và đảm bảo việc xử lý rác chuyên nghiệp.

Kết quả là việc xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng của quý vị thông qua chương trình Việt Nam Tái Chế sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên tự nhiên.

Chúng tôi tái chế. Chúng tôi quan tâm.