Các sự kiện

Việt Nam Tái Chế đã được chính thức khởi động tại Tp. HCM trong ngày Hội Tái Chế chất thải lần 8 và Tuần Lễ Tái Chế năm 2015.

Trong Tuần Lễ Tái Chế chất thải từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 năm 2015, Việt Nam Tái Chế tổ chức thu gom các thiết bị điện tử đã qua sử dụng hoặc bị lỗi từ các cá nhân và hộ gia đình tại 15 điểm thu gom trên địa bạn Thành phố, và ngày 19 tháng 4 năm 2015 chương trình đã tham gia ngày Hội Tái Chế chất thải do Sở TN&MT tổ chức tại Cung Văn Hóa Lao Động cùng với nhiều hoạt động tuyên truyền ý nghĩa tại sự kiện.

Xem các thông cáo báo chí chính thức>

Xem thêm hình ảnh>

 

Tại Hà Nội, Việt Nam Tái Chế đã được giới thiệu vào tháng 9 năm 2015

 

Cùng với chiến dịch Làm cho thế giới sách hơn năm 2015, Việt Nam Tái Chế đã chính thức giới thiệu đến người dân Hà Nội. Tại 2 quận Ba Đình và Cầu Giấy 5 điểm thu gom đã được thiết lập để tiếp nhận các thiết bị điện tử đã qua sử dụng hoặc bị lỗi từ các cá nhân và các hộ gia đình. Buổi lễ khởi động chương trình được tổ chức tại Nhà Văn Hóa phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy vào ngày 26 tháng 9 năm 2015, cùng với nhiều các hoạt động và trò chơi tại sự kiện.

Xem các thông cáo báo chí chính thức>

Xem thêm hình ảnh>