Công bố pháp lý

Thông tin theo mục 5 TMG

Chủ sở hữu:

Reverse Logistics GmbH
Karl-Hammerschmidt-Str. 36
85609 Dornach
Đức

Điện thoại: +49 89 49049 100
Fax: +49 89 49049 33 100
Email: info@rev-log.com

 

Được đại diện bởi:

Patrick Wiedemann
Địa chỉ đăng ký: HRB München 165 390

Mã số thuế VAT:

Mã số xác định thuế VAT theo mục 27a của Đạo luật Thuế Đức: DE 814800049

 

 

Thiết kế và Công nghệ

CoCo new media GmbH
Full Service Internetagentur
München ĐT.: +49 (0)89 / 45 09 93-30
E-Mail: kontakt@coco-new-media.de

Web: www.coco-new-media.de