Giới thiệu về Việt Nam Tái Chế

Việt Nam Tái Chế được điều hành bởi Nền tảng Tái chế Việt Nam (VRP), một liên minh gồm các nhà sản xuất thiết bị điện – điện tử hàng đầu được thành lập nhằm giảm thiểu rác thải điện tử, tăng cường tái chế và kiểm soát tác động đến môi trường, sức khỏe và an toàn cho sản phẩm vào cuối vòng đời sử dụng.

Trong giai đoạn triển khai thử nghiệm, Việt Nam Tái Chế sẽ cung cấp dịch vụ thu hồi cho các cơ quan, tổ chức nhà nước và khách hàng doanh nghiệp tại khu vực Hà Nội và TP. HCM.
Tại 2 thành phố, sự kiện khởi động của chương trình Việt Nam Tái Chế đã được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Tìm hiểu thêm về

Các sự kiện >

An toàn & Môi trường >

Điều khoản & Điều kiện >