Giới thiệu về VRP

Việt Nam Tái Chế là chương trình thu gom và xử lý rác thải điện tử miễn phí đầu tiên tại Việt Nam được thành lập điều hành bởi Vietnam Recycling Platform (VRP) (tạm dịch: Nền tảng Tái chế Việt Nam), một liên minh dành cho các nhà sản xuất điện tử nhằm thể hiện trách nhiệm của họ đối với môi trường và cộng đồng, tất cả các rác thải điện tử được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được xử lý một cách chuyên nghiệp nhằm đạt được tỉ lệ thu hồi tối đa về tài nguyên và đảm bảo quy trình xử lý rác thải điện tử an toàn và thân thiện với môi trường. Sứ mệnh của chương trình là giảm thiểu rác thải điện tử và nâng cao ý thức cộng đồng về tác hại của việc xử lý rác thải điện tử không đúng cách, cũng như đảm bảo việc xử lý  theo một quy trình thân thiện hệ sinh thái đối với các sản phẩm điện tử ở cuối dòng đời sử dung.

Thành viên hiện tại là:

  • Công ty TNHH Công Nghệ HP Việt Nam 
  • Công ty TNHH Apple Việt Nam 

 

Tìm hiểu thêm về

Sứ mạng của chúng tôi >

Ban Điều hành VRP >