Giới thiệu về VRP

Việt Nam Tái Chế được điều hành bởi Vietnam Recycling Platform (VRP) (tạm dịch: Nền tảng Tái chế Việt Nam), một liên minh dành cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử.

Thành viên hiện tại là:

  • Công ty TNHH Công Nghệ HP Việt Nam 
  • Công ty TNHH Apple Việt Nam 

 

Tìm hiểu thêm về

Sứ mạng của chúng tôi >

Ban Điều hành VRP >