7 tháng 8 năm 2018

Các Đại sứ của Việt Nam Tái Chế đến tham quan nhà máy tái chế

Một nhóm các Đại sứ của Việt Nam Tái Chế tham gia Chương trình Đại Sứ Môi Trường tại Hà Nội gần đây đã được mời tham gia một chuyến tham quan nhà máy xử lý chất thải nguy hại được cấp phép tại khu vực miền Bắc của Việt Nam.

Trong chuyến tham quan, họ đã được tận mắt chứng kiến quá trình tái chế chuyên nghiệp các thiết bị điện tử và các chất thải nguy hại khác và quan sát quá trình phân loại, tháo dỡ và xử lý các chất thải đó.

Theo phản hồi của các sinh viên, chuyến tham quan đã giúp họ hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tái chế chuyên nghiệp. Kiến thức của họ sẽ giúp họ giáo dục học sinh trường mình và cũng như giúp cho Việt Nam Tái Chế ngày càng phát triển và lan rộng hơn.